NCN1920x810BAZYLIANIE PROWINCJI LITEWSKIEJ W LATACH 1617-1839 to projekt badawczy finansowany przez NCN (2020/39/B/HS3/01232) z siedzibą na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Celem projektu jest zbadanie historii Ojców Bazylianów (OSBM) na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów od utworzenia prowincji litewskiej w 1617 do kasaty zgromadzenia w 1839 na ziemiach pod zaborem rosyjskim. Bazylianie stanowili elitę Kościoła unickiego. Działalność tego zgromadzenia w istotny sposób ukształtowała procesy przemian kulturowych, edukacyjnych i religijnych wschodnich obszarów państwa polsko-litewskiego. Projekt ma na celu odtworzenie procesu tworzenia sieci instytucji, zapoznanie się ze środowiskiem założycieli i wspólnoty zakonnej z uwzględnieniem ich społecznego i terytorialnego pochodzenia, wykształcenia i kariery zakonnej. Przywrócona zostanie działalność zakonu w zakresie programu duszpastersko-wychowawczego.


logo biblioteka wilenska osrodek badan kul logo kul
dok1dok2
dok1